master nutricion banner
MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT

Màster en Nutrició, Gastronomia i Disseny de Menús Saludables

 • PRESENCIAL
 • 60 ECTS
 • CONVOCATÒRIA OBERTA
 • 12 MESOS
 • ESPANYOL

Da un salto más en gastronomía y nutrición. Diseña menús saludables para restauración con conocimientos clave en nutrición y reformula una oferta hacía una visión saludable.

INICIOOCTUBREIDIOMACASTELLANO
DURACIÓN12 MESES | 60 ECTSMODALIDADONLINE
ECTS60PRECIO8.100 €

Per què estudiar un Màster en Nutrició, Gastronomía i Disenny de Menús Saludables

La preocupació per l'alimentació saludable ha augmentat en les últimes dècades. Això es deu a la major consciència sobre la relació entre dieta i salut, així com a la preocupació per la sostenibilitat i la diversitat de necessitats alimentàries. Com a conseqüència, els consumidors demanden opcions gastronòmiques que siguin saludables, equilibrades i adaptades a les seves necessitats específiques.

Així doncs, resulta indispensable que els establiments gastronòmics comptin amb professionals que sàpiguen combinar de manera efectiva coneixements en nutrició que combinin amb la seva oferta gastronòmica i encaix en els seus processos operatius.

En aquest context, el disseny de menús és una de les eines clau per a l'atenció d'aquesta demanda. Els menús no sols han de ser saborosos, atractius, segurs, sinó que també han de ser sostenibles i rendibles.

El Màster de Formació Permanent en Nutrició, Gastronomia i Disseny de Menús Saludables esdevé en un programa essencial per a formar professionals del sector de la restauració capaces de cobrir adequadament les demandes actuals que té el sector gastronòmic en aquestes matèries, contribuint a la promoció d'una alimentació més saludable i més adaptada als gustos, les preferències i les necessitats dels clients, sense perdre de vista la rendibilitat dels menús.

Objectius del Màster en Nutrició, Gastronomia i Disseny de Menús Saludables

Objectius generals

El principal objectiu del Màster en Nutrició, Gastronomia i Dissenys de menús saludables és formar professionals altament capacitats que puguin combinar de manera efectiva els principis de la nutrició, la gastronomia i el disseny de menús per crear ofertes gastronòmiques saludables, atractives i rendibles en el sector de la restauració.

Objectius específics

El Màster en Nutrició, gastronomia i disseny de menús saludables té com a objectius secundaris:

 • Proporcionar a l'alumnat una sòlida formació en nutrició, abastant els principis de la ciència dels aliments, el valor nutricional dels ingredients i l'avaluació de les necessitats dietètiques de les persones, perquè puguin dissenyar menús equilibrats i saludables adaptats a les necessitats de diferents públics.

 • Integrar la gastronomia i la nutrició, fomentant la comprensió de la importància de combinar ingredients saludables i tècniques culinàries adequades per a la creació de plats equilibrats, atractius i alhora apetitosos, que satisfacin les necessitats i preferències dels comensals.

 • Promoure la sostenibilitat i la responsabilitat social, inculcant la importància de la sostenibilitat a la indústria gastronòmica, sensibilitzant els estudiants sobre la utilització responsable de recursos i l'impacte ambiental, així com el paper de la gastronomia saludable en la promoció d'estils de vida sostenibles.

 • Desenvolupar una visió de gestió empresarial per a la conceptualització, el disseny, el desenvolupament i l'adaptació de menús per a diferents col·lectius i clients, incloent-hi la selecció de proveïdors, el control de costos, les tècniques de pricing, el màrqueting, entre d'altres.

Mariel Colman

Direcció del màster
Imatge
Mariel Colman

Dra. en Alimentació i Nutrició (Universitat de Barcelona, ​​2016), Màster en Nutrició i Metabolisme (Universitat de Barcelona, ​​2011), Graduada en Nutrició Humana i Dietètica (Universitat Autònoma del Paraguai, 2007) i Tècnica en Gastronomia (Institut Tècnic Superior de Art Culinari ITSAC (Asunción, Paraguai 2006).

Com a docent, ha impartit classes a nivell universitari i post universitari, així com cursos curts d'especialització i actualització per a professionals sanitaris i de la indústria gastronòmica.

Ha participat en nombrosos congressos nacionals i internacionals presentant comunicacions orals i escrites i, a més, ha format part de l'equip investigador en projectes nacionals i internacionals, competitius i no competitius relacionats amb els aliments, la nutrició i la salut.

Què estudiaràs al Màster

Total de crèdits: 60 ects
Mòdul 1 - 10 ects

 • Introducció a la nutrició

Aquest módul proporciona una introducció integral a la nutrició, abordant conceptes clau, identificació de nutrients essencials, comprensió del metabolisme dels aliments i estimació de necessitats nutricionals a diverses etapes de la vida.

 • Nutrició avançada

En aquesta assignatura, s'investiguen els avenços científics en nutrició, metabolisme, nutrigenètica i nutrigenòmica, s'examinen les polítiques de salut governamentals relacionades amb la promoció d'una alimentació saludable i la prevenció de malalties cròniques, s'aborden patologies específiques des d'una perspectiva nutricional i s'explora l'impacte de l'alimentació a la microbiota intestinal i la seva rellevància per a la salut.

Mòdul 2 - 10 ects

 • Ciència dels aliments

Aquest mòdul inclou la definició de principis essencials relacionats amb l'estructura dels aliments, la identificació de tècniques de processament i el seu impacte en la qualitat i seguretat alimentària, l'anàlisi de reaccions químiques durant la preparació i la cocció d'aliments, i la seva influència en sabor , textura i color. A més, s'exploren tendències i avenços en nutrició, com ara aliments funcionals, superaliments i suplements, proporcionant una comprensió integral de la ciència darrere de l'alimentació contemporània.

 • Tecnologia i seguretat alimentària

Aquest mòdul inclou un ampli espectre de temes relacionats amb la tecnologia i la seguretat alimentària. L'alumnat estudiarà mètodes i tecnologies per a la preparació i la conservació d'aliments, aprenent com prolongar la vida útil sense comprometre la qualitat i la seguretat. S'exploraran diverses tecnologies d'envasament i sistemes de seguretat alimentària, incloent-hi detecció de contaminants i traçabilitat. A més, s'analitzarà l'automatització, robòtica i tecnologies d'informació aplicades a la producció i cadenes de subministrament alimentari. La biotecnologia també serà examinada en el context de la modificació daliments i la millora de cultius. Es discutiran estàndards de qualitat i regulacions tant nacionals com internacionals, i s'abordaran desafiaments contemporanis en tecnologia i seguretat alimentària, com ara sostenibilitat i gestió d'al·lèrgens. Aquest mòdul proporcionarà una comprensió integral dels aspectes tècnics i reguladors clau a la indústria alimentària actual i futura.

Mòdul 3 - 10 ects

 • Fonaments de l'alimentació saludable

En aquest mòdul, s'aborden els principis d'una alimentació saludable a totes les etapes de la vida, s'ensenya a calcular les necessitats calòriques i equilibrar la ingesta amb la despesa energètica. S'explora com una alimentació adequada pot prevenir malalties cròniques, es considera la influència de factors psicològics i emocionals als hàbits alimentaris, s'analitzen diferents tipus de dietes i s'estudien els fonaments de l'alimentació col·lectiva.

 • Noves tendències a gastronomia, cuina i salut

Aquest mòdul explora l'evolució de la gastronomia al llarg de la història i la connexió actual amb la salut. S'analitzen les tendències actuals en alimentació, gastronomia i salut, incloent-hi la cuina d'autor, la fusió, l'alimentació funcional, les dietes personalitzades i l'ús de superaliments. També s'aborda la consciència ambiental creixent i el seu impacte en l'alimentació. S'estudien tendències cap a receptes més saludables i opcions conscients, com ara el vegetarianisme i el veganisme, així com ingredients saludables emergents. A més, s'examinen les innovacions en begudes i tècniques culinàries, com ara la cuina molecular, i es presenten casos d'emprenedors que van aprofitar aquestes tendències per crear negocis innovadors.

Mòdul 4 - 10 ects

 • Disseny de menús per a la restauració comercial

En aquest mòdul s'hi aborden estratègies per dissenyar menús adaptats a diversos tipus de negocis gastronòmics. Es destaca la importància de la sostenibilitat en l'elecció d'ingredients, la coherència amb la identitat de la marca i l'enfocament al públic objectiu. A més, s'emfatitza en tècniques de presentació de plats adequades per a cada context de servei. S'exploren estratègies de màrqueting gastronòmic i s'analitzen tendències actuals per actualitzar receptes tradicionals. També es dóna coneixement sobre les regulacions i normatives aplicables a l'àmbit de la restauració.

 • Disseny de menús per a col·lectivitats i restauració social

En aquest mòdul s'enfoca a la planificació de menús per a diverses col·lectivitats, com escoles, hospitals, empreses i residències. S'aborden aspectes clau com ara requeriments dietètics, sostenibilitat en ingredients, equilibri nutricional i adaptació a preferències i restriccions alimentàries. S'ensenyen tècniques de presentació adequades i es considera l'estètica a la presentació de plats. A més, s'aborda la comprensió de regulacions específiques per a col·lectivitats i es promou l'avaluació contínua de la satisfacció dels comensals per fer ajustaments als menús.

Mòdul 5 - 10 ects

 • Creativitat aplicada al desenvolupament de menús

Aquest mòdul s'enfoca a la creativitat en la gastronomia i el seu impacte a la indústria alimentària. S' exploraran fonts d'inspiració variades, com ara la història, la natura i les tendències culturals, per a la creació de receptes. S'analitzarà el procés creatiu en l'elaboració de menús, incloent-hi tècniques culinàries avançades i l'ús d'ingredients no convencionals. S'aprendrà a desenvolupar menús temàtics i estacionals, investigant ingredients poc tradicionals com ara flors comestibles i insectes. Els estudiants adquiriran habilitats per avaluar plats de manera sensorial i crítica, i s'exploraran tendències emergents a la indústria de la restauració. A més, es consideraran oportunitats de negoci relacionades amb la gastronomia creativa.

 • Operativa i menú engineering

En aquest mòdul s'aborden els aspectes financers i estratègics essencials a la indústria d'aliments i begudes. L'alumnat aprendrà sobre costos, control d'inventaris, compres i negociació amb proveïdors. També calcularan costos d'ingredients i plats acabats juntament amb costos operatius i de mà d'obra. S'aplicaran tècniques de "Menu Engineering" per impulsar la rendibilitat i la demanda, optimitzant la presentació i descripció dels plats. A més, s'exploraran estratègies de fixació de preus, considerant factors com la competència i la percepció de valor. L'alumnat desenvoluparà habilitats per ajustar i millorar els menús mitjançant anàlisis qualitatives i quantitatives de dades.

Mòdul 6 - 10 ects

L'alumnat haurà de conceptualitzar, dissenyar i desenvolupar un menú complet per a restauració col·lectiva o per a restauració comercial, aplicant i integrant tots els coneixements adquirits al llarg del programa.

Sortides professionals

Xef especialitzat/da en menús saludables.
Expert/a en disseny i elaboració de menús saludables.
Consultor/a en gastronòmica saludable.

 

Per a qui és el Màster en Nutrició, Gastronomía i Disenny de Menús Saludables

 • Graduats/des que vulguin aprofundir els seus coneixements en Nutrició, gastronomia i disseny de menús per a diferents col·lectius. 

 • Professionals del sector de la restauració que tinguin interès en l'alimentació, la nutrició, el disseny de menús i la logística i operativa que hi estan implicades.

 • Professionals i emprenedors/es del sector HORECA que vulguin aplicar i/o millorar els seus coneixements en el disseny i desenvolupament de menús per a diferents models de negoci de restauració.

 • Professionals del món de la gastronomia, així com empresaris d'hostaleria que desitgin ampliar els seus coneixements en aquesta matèria.

 

Procés d'admissió

L'objectiu fonamental del nostre procés d'admissió és assegurar la idoneïtat dels/de les candidats/es. Tots/es els/les participants han d'obtenir el màxim profit d'aquesta experiència d'aprenentatge, a través d'un context on sigui possible desenvolupar una relació a llarg termini amb companys/es de classe, professors/es i antics/gues alumnes.

 1. Valoració de condicions prèvies d'admissió

 2. Sol·licitud d'admissió

 3. Entrevista personal

 4. Lliurament documentació i carta de motivació

 5. Avaluació pel Comitè d'Admissions

 6. Matriculació

Matrícula

El màster de formació permanent a Nutrició, Gastronomia i Disseny de menús saludables per a restaurants té un preu de 8.100 €

El preu inclou:

 • Material acadèmic

 • Sessions i ponències d'experts

 • Serveis acadèmics

 • Emissió i enviament del títol

 • Carnet de l'estudiant | BCH Student Card

 

Per què estudiar a Barcelona Culinary Hub?

Formació especialitzada en gastronomiaClaustre apassionat i professional, rigorós procés acadèmic
Centre adscrit a la Universitat de BarcelonaConnexió amb teixit empresarial del sector
Forma part de la Xarxa Superior d'Educació | Planeta Formació i UniversitatsPel desenvolupament professional, a través de la mentoria, orientació i acompanyament
HUB Comunitat Culinària: Networking, accés exclusiu a professionals i empresesIdentitat innovadora i foment de la creativitat
Visió internacional i connexió amb diferents culturesMetodologies interactives
Enfocament més enllà de la cuinaAccés i Ocupabilitat en reconegudes empreses i marques

 

Titulació del Màster

Després de finalitzar amb èxit el Màster i haver realitzat els tràmits pertinents rebràs el títol de Màster per Barcelona Culinary Hub. A més, tindràs la possibilitat d'obtenir el títol de Màster de formació permanent per la Universitat de Barcelona (UB), sempre que compleixis els requisits acadèmics, de documentació i administratius establerts. Per poder-la obtenir, hauràs de disposar d'una Titulació Universitària de Grau (Enginyeria, Llicenciatura o Diplomatura) o equivalent. En cas contrari, i superant les avaluacions del Màster, obtindràs un Diploma Superior Universitari de la Universitat de Barcelona (UB).

Formació bonificable

Sí ets un/a professional en actiu, saps que la teva empresa té crèdit per a formar als/a les treballadors/es?

A través de La Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE).

Barcelona Culinary Hub és un centre acreditat com a entitat formadora en el registre d'entitats de la FUNDAE. Sol·licita informació per a conèixer els requisits per a poder sol·licitar la FORMACIÓ BONIFICADA.

 
Centre adscrit
Sol·liciteu informació
UNIVERSO ESTELAR S.L., tractarà les seves dades personals d'acord amb la seva sol·licitud per contactar i informar del programa seleccionat de cara a les seves dues properes convocatòries, podent contactar amb vostè a través de mitjans electrònics (WhatsApp i/o correu electrònic) i per mitjans telefònics, sent eliminats un cop facilitada aquesta informació i/o transcorregudes les citades convocatòries.

Podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta a UNIVERSO ESTELAR S.L. mitjançant l'apartat de Correus 221 de Barcelona, o remetent un correu electrònic a [email protected]. Així mateix, quan ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de protecció de dades.

Podrà posar-se en contacte amb el nostre delegat de Protecció de Dades mitjançant escrit adreçat a [email protected] o a Grupo Planeta, At.: Delegat de Protecció de Dades, Av. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.