Cabecera programa master diseño interior
MÀSTER ONLINE

MÀSTER A DISSENY D'ESPAIS I ENTORNS GASTRONÒMICS

Aprèn les claus per dissenyar l'espai capaç de captivar el teu client.

 

INICIOCTUBRE 2024MODALITATONLINE
DURACIÓ12 MESOSIDIOMACASTELLÀ
ECTS60PREU8.100 €

Per què estudiar un Màster en Disseny d'Espais i Entorns Gastronòmics

El sector gastronòmic ha experimentat un auge en la diversitat i sofisticació dels restaurants altres establiments d'alimentació. Els espais gastronòmics, s'han convertit en àrees crucials per a l'expressió creativa, diferenciació de la competència i l'experiència del client.

El sorgiment de nous corrents gastronòmics, l'evolució dels hàbits de consum i la importància creixent que se li atorga a l'experiència del client han generat una necessitat imperiosa de repensar i dissenyar espais i entorns gastronòmics que vagin més enllà de la mera funcionalitat.

Per aquestes i altres raons, sorgeix la necessitat d'un enfocament especialitzat en la creació d'espais que no siguin només visualment atractius, sinó també funcionals i adequats per a satisfer les demandes canviants de la indústria de la restauració.

Objectius del Màster en Disseny d'Espais i Entorns Gastronòmics

Objectius generals:

Dotar l'alumnat de les habilitats necessàries per desenvolupar un projecte de disseny d'interiors i entorns gastronòmics des de la fase de conceptualització i execució fins a la planificació de la construcció de lobra i del manteniment posterior de lespai.

Objectius específics:

 • Desenvolupar l'habilitat de concebre una filosofia conceptual sòlida que guiï tot el procés de disseny d'un entorn gastronòmic, que reflecteixi la identitat i la visió del negoci.
 • Dominar les tècniques per traduir la filosofia conceptual en conceptes de disseny concrets, creant propostes visuals i de disseny que comuniquin la visió de lespai gastronòmic.
 • Refinar i desenvolupar els conceptes de disseny inicials, incorporant la retroalimentació dels stakeholders i col·laboradors, a fi de generar solucions de disseny més detallades i precises.
 • Convertir els dissenys desenvolupats en especificacions tècniques precises, incloent-hi plànols, detalls constructius i especificacions de materials, garantint que el projecte sigui viable des d'una perspectiva tècnica.
 • Comprendre i aplicar les pràctiques de gestió d‟instal·lacions per assegurar que l‟espai gastronòmic es mantingui en funcionament d‟acord amb els estàndards de qualitat i eficiència prèviament establerts al llarg de tota la vida útil de l‟espai.

MIQUEL ÀNGEL JULIÀ HIERRO

DIRECCIÓ DEL MÀSTER

MIQUEL ÀNGEL JULIÀ HIERRO

 

Miquel Àngel Julià es Arquitecte per l'ETSAB-UPC, té un Màster de Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura. És Soci Director de Disseny i Màrqueting a Grup Idea, Vicepresident del Retail Design Institute Spain i Assessor d'Innovació a la Junta de la demarcació de Barcelona del COAC.

Miquel Àngel està especialitzat en Espais de Treball, Retail, Restarantes i Branding Corporatiu. Conceptualitza espais, productes i serveis per a marques a través de la Innovació i la Comunicació, des de la primera idea fins al seguiment de totes les fases del projecte, incloent-hi la supervisió de la construcció i la dinamització posterior. Combina la vostra experiència professional amb l'ensenyament i la col·laboració amb mitjans de comunicació.

Què estudiaràs al Màster

TOTAL DE CRÈDITS: 60 ECTS
BLOC 1 - 20 ECTS
 • FILOSOFIA CONCEPTUAL

El mòdul se centra en proporcionar a l'alumnat la comprensió de les eines creatives que són útils per a la definició de l'estratègia del projecte segons el model de negoci gastronòmic i el disseny espacial. Es treballen conceptes i mètodes com són el Design Thinking, Open Innovation, Double Diamond, Espiral Innovació o el Manual Thinking. Les diverses sessions i activitats associades a les mateixes treballen els processos cocreativos que permeten definir la Filosofia Conceptual de l'Espai o Entorn Culinari que permetran en fases posteriors codissenyar-lo amb tots els integrants de la cadena de valor.

 • ESTRATÈGIA PRÈVIA AL DISSENY

Es treballen disciplines com el Màrqueting, el Branding i la Comunicació (entesa com a disciplina transmèdia). Totes elles es desenvolupen a partir del concepte User Experience. El comensal, entès com a client, se situa en el centre de l'experiència gastronòmica, tant del producte culinari com de l'espai arquitectònic on aquest es produeix i consumeix. En aquest mòdul també es treballen Casos d'Estudi, que permeten conèixer l'evolució i tendències dels restaurants. L'alumnat serà capaç de proposar nous conceptes i definir el Brífing del projecte. S'aprèn al seu torn a identificar oportunitats, analitzant necessitats i els desitjos que volen complir-se.

BLOC 2 - 20 ECTS
 • CONCEPT DESIGN DE UN ESPACIO CULINARIO

A partir de la definició del Customer Journey, es treballa primer la Zonificació dels diferents espais, els seus usos i mesures generals per a a partir d'aquest moment definir el Layout. En aquest mòdul es treballessin disciplines com la Neuroarquitectura, l'antropologia del comensal, la Intel·ligència Artificial i Màrqueting Sensorial (àudio, vídeo i aroma) aplicat a l'espai. En les diverses sessions i activitats associades a aquestes, s'aprendrà a poder generar diversos dissenys conceptuals d'espai viables.

 • ESTUDIOS PREVIOS: INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN E INSPIRACIÓN

A partir del desenvolupament del brífing del projecte i aplicant les tècniques creatives apreses en els mòduls anteriors, es treballa la fase de Concept Design aconseguint en finalitzar el mateix, per a presentar i fer posada en comú amb el client i resta d'equip creatiu. S'utilitzen tècniques com el Moodboard de referents, Look & Feel, Materials, croquis a mà, i renders conceptuals per a definir l'espai en 3D, per a poder tenir una visió comuna i compartida amb tots els actors participants.

BLOC 3 - 10 ECTS
 • DEVELOPED DESIGN DE UN ESPACIO CULINARIO

En aquest mòdul es busca com perfeccionar el concepte triat fins a convertir-lo en un disseny prou desenvolupat que satisfaci tots els requisits definits amb anterioritat. A partir dels Estudis Previs, ens centrem en proporcionar als estudiants una comprensió profunda de com dur a terme eficaçment un Projecte. S'aborden els conceptes bàsics d'arquitectura i enginyeria que permeten l'obtenció de les Llicències necessàries. L'alumnat adquireix habilitats pràctiques per a gestionar un projecte, assegurant així un resultat àgil i eficient. El Projecte Bàsic serà el punt de partida a desenvolupar en fases posteriors per a poder obtenir un document més tècnic, definit i construible.

 • PROYECTO BASICO: NORMATIVAS Y LICENCIAS

S'aconseguirà una comprensió profunda de com dur a terme eficaçment un Projecte Bàsic d'arquitectura i enginyeria introduint conceptes com la definició d'instal·lacions (Elèctrica, Aire condicionat…) i equipament, tant de mobiliari específic per a l'àrea cuina, com el mobiliari i complements necessaris per a l'espai Menjador.

BLOC 4 - 10 ECTS
 • TECHNICAL DESIGN DE UN ESPACIO CULINARIO

En aquesta fase es treballaran plans del Projecte Executiu de l'espai culinari, tant d'Obra Civil com d'Instal·lacions. Es definiran els detalls constructius necessaris i es desenvoluparà el com realitzar un Estat de Mesuraments que permeti la licitació del projecte. S'arriba per tant al detall de conèixer mesures i especificacions necessàries concretes per a la fabricació i construcció de qualsevol element que conforme l'espai.

 • PROJECTE EXECUTIU D'ARQUITECTURA I INSTAL·LACIONS

Amb aquest mòdul es complementessin els coneixements necessaris per a la realització d'un Projecte Executiu i la seva implementació, introduint eines executives com el Project Management i el Construct Management. A partir d'ells es diferenciessin conceptes com la Direcció Facultativa d'un projecte, la coordinació de diferents industrials i el paper que adquireix el treball realitzat per la constructora. També es treballessin els diferents Tràmits i Llicències per a poder fer els treballs d'obra i poder realitzar l'inici de l'activitat a partir de la Llicència d'Activitat.

BLOC 5
 • PROJECT MANAGEMENT, PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO CULINARIO

Es treballessin conceptes com el Project Management i el seguiment de les fases de producció i construcció. Pot semblar que el Facility Manager és l'especialista que entra en el projecte una vegada aquest ha finalitzat i l'activitat s'inicia. Encara sent la disciplina que es preocupa per l'espai culinari una vegada aquest és lliurat a la Propietat, el seu treball comença molt abans, fins i tot en les fases inicials de caràcter més creatiu. El seu punt de vista és determinant per a no tenir espais i negocis deficients per errors o oblits en fase dissenyo i construcció.

 • FACILITY MANAGMENT

En aquest mòdul a part de presentar les eines bàsiques del Facility Management i els serveis associats que ha de gestionar, s'explicaran Casos d'Estudi reals com a base a tenir en compte per a poder definir un bon Pla de Facility Management d'un espai culinari al llarg de tota la seva vida útil i com utilitzar el Facility Manangement en les fases prèvies més creatives de qualsevol entorn culinari.

BLOC 6

Consistirà en la realització del disseny interior d'un projecte real incorporant tot l'après en els diferents Blocs, des de la fase més estratègica per a definir la Filosofia Conceptual del restaurant, passant per les fase de Brànding i Disseny Interior com la realització d'un Projecte Executiu que inclogui plans, detalls constructius i Estat de Mesuraments.

Programa en col·laboració amb ESDESIGN

esdesign

El Màster de Formació Permanent en Disseny d'Espais i Entorns Gastronòmics compta amb la participació de professionals docents especialistes de ESDESIGN, l'Escola Superior de Disseny de Barcelona, ​​a la tutorització i orientació dels treballs finals de màster, així com als tribunals de defensa.

Sortides professionals

Especialista en espais gastronòmics.

Consultor/a de disseny despais gastronòmics.

Gestor/a de projectes de disseny a agències de Branding, Màrqueting i Comunicació.

Gestor/a de projectes de disseny a estudis d'Arquitectura i Interiorismes especialitzats en restauració.

Gestor/a de projectes de disseny en enginyeries especialitzats en projectes de restauració.

Gestor/a de projectes de disseny a empreses especialitzades en Facility Management del sector restauració.

 

Per a qui és el Màster en Disseny d'Espais i Entorns Gastronòmics

 1. Professionals de la gastronomia que vulguin adquirir coneixements i habilitats en la conceptualització i el disseny d'espais gastronòmics.
 2. Per a persones que ja han iniciat una carrera en disseny despais, però vulguin aprofundir en lespecialitat del món gastronòmic.

Procés d'admissió

L'objectiu fonamental del nostre procés d'admissió és assegurar la idoneïtat dels/de les candidats/es. Tots/es els/les participants han d'obtenir el màxim profit d'aquesta experiència d'aprenentatge, a través d'un context on sigui possible desenvolupar una relació a llarg termini amb companys/es de classe, professors/es i antics/gues alumnes.

 1. Valoració de condicions prèvies d'admissió
 2. Sol·licitud d'admissió
 3. Entrevista personal
 4. Lliurament documentació i carta de motivació
 5. Avaluació pel Comitè d'Admissions
 6. Matriculació

Matrícula

El màster de formació permanent en Disseny d'espais interiors i Entorns gastronòmics té un preu de 7.950 €

El preu inclou:

 • Material acadèmic
 • Sessions i ponències d'experts
 • Serveis acadèmics
 • Emissió i enviament del títol
 • Carnet de l'estudiant | BCH Student Card
 • Informa't de les nostres facilitats de pagament.

Informa't de les nostres facilitats de pagament.

Per què estudiar a BCH?

Formació especialitzada en gastronomia


Claustre apassionat i professional mitjançant rigorós procés acadèmic
Centre adscrit a l'Universitat de Barcelona

 

Connexió amb teixit empresarial del sector

Forma part de la Xarxa Superior d'Educació | Planeta Formación y Universidades

Pel desenvolupament professional, a través de la mentoria, orientació i acompañamient

Hub Comunitat Culinaria: Networking, accés exclusiu a professionals i empreses

Identitat innovadora i foment de la creativitat

Visió internacional i connexió amb diferents cultures
Metodologies interactives
Enfocament més enllà de la cuina
Accés a Ocupabilitat en reconegudes empreses i marques

 

Titulació del Màster en Formació Permanent

En acabar el programa amb èxit, podràs obtenir una DOBLE TITULACIÓ, per part de Barcelona Culinary Hub, Escola Superior de Gastronomia, així com pel nostre Partner Acadèmic, la Universitat de Barcelona (UB)
 
Rebràs:

 • Títol de Màster en, per Barcelona Culinary Hub
 • Títol de Màster en Formació Permanent per la Universitat de Barcelona, ​​si compliu els requisits d'accés per via universitària. En cas contrari, tindries accés per la via professional i rebràs un Diploma Superior Universitari per la Universitat de Barcelona.

FORMACIÓ BONIFICABLE

fundae

Sí ets un/a professional en actiu, saps que la teva empresa té crèdit per a formar als/a les seus/seves treballadors/es?

A través de La Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). 

Barcelona Culinary Hub és un centre acreditat com a entitat formadora en el registre d'entitats de la FUNDAE. Sol·licita informació per a conèixer els requisits per a poder sol·licitar la FORMACIÓ BONIFICADA.

Sol·licita Informació
Sexe
UNIVERSO ESTELAR S.L., tractarà les seves dades personals d'acord amb la seva sol·licitud per contactar i informar del programa seleccionat de cara a les seves dues properes convocatòries, podent contactar amb vostè a través de mitjans electrònics (WhatsApp i/o correu electrònic) i per mitjans telefònics, sent eliminats un cop facilitada aquesta informació i/o transcorregudes les citades convocatòries.

Podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta a UNIVERSO ESTELAR S.L. mitjançant l'apartat de Correus 221 de Barcelona, o remetent un correu electrònic a [email protected]. Així mateix, quan ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de protecció de dades.

Podrà posar-se en contacte amb el nostre delegat de Protecció de Dades mitjançant escrit adreçat a [email protected] o a Grupo Planeta, At.: Delegat de Protecció de Dades, Av. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.