food and beverage
MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT

FOOD & BEVERAGE I RESTAURACIÓ DE MARCA

QUANOCTUBRE 2024IDIOMACASTELLÀ
DURACIÓ10 MESOS | 60 ECTSMODALITATFULL TIME | PRESENCIAL
HORARIDILLUNS - DIJOUS | 16:00 - 21:00hPREU11.200€

Per què estudiar un Màster a Food & Beverage i Restauració de Marca

La restauració, en el seu àmbit més gran, està sempre buscant influir positivament en la vida dels seus clients a través de noves propostes per produir i servir aliments i begudes responsables, sostenibles, de qualitat i rendibles. Per això, no només és indispensable ser coneixedor de tots els aspectes que engloben el negoci i la seva adaptació a l'entorn sinó també les tendències i els processos que, a través de la definició d'una estratègia empresarial clara i responsable, permetin cobrir les necessitats sota un prisma de responsabilitat, sostenibilitat, innovació i diferenciació davant de la competència.

Considerant que en els últims anys el percentatge potencial d'usuaris de restauració de marca, abans anomenada organitzada, manté una tendència a l'alça i donada la inestabilitat del mercat global, el perfil del Food & Beverage Manager requereix un coneixement intensiu dels diversos models de negoci que abastin no només els aspectes culinaris i les seves tendències, sinó també els aspectes clau per a la viabilitat del projecte en el context actual.

Aquest màster proposa una exposició clara i concreta dels marcs del joc a la restauració actual i futura. Gràcies a ell, els actuals i futurs Food & Beverage Managers tindran un ampli coneixement del conjunt d'eines de gestió, comercialització i innovació per maximitzar la fidelització dels clients i la rendibilitat als seus projectes. Al final del programa, els alumnes adquiriran una visió àmplia dels models de restauració, aprofundint en les seves similituds i diferències per disposar de versatilitat a les seves futures carreres professionals.

Objectius del Màster en Food & Beverage i Restauració de Marca

Objectius generals

Formar professionals de Food&Beverage capaços de transformar i adaptar models de restauració, ja siguin actuals o futurs, inspirant i potenciant talent alineat i adaptat als nous marcs de la restauració impactant en l'èxit del negoci.

Objectius específics

 • Conèixer i fomentar la comprensió del nou rol del Food & Beverage Manager a les empreses de restauració i la seva expansió.
 • Conéixer les tendències actuals i els models de negoci del sector de la restauració.
 • Capacitar per liderar i gestionar eficaçment els departaments de Food & Beverage.
 • Conèixer i desenvolupar processos i estàndards, òptims i adequats, focalitzant-se en la qualitat del servei i la satisfacció del comensal.
 • Conéixer la importància que té per a l'estratègia de creixement la introducció de processos.
 • Conèixer i dissenyar processos, organitzar lestructura de lempresa i assignar recursos òptims per assolir objectius empresarials.
 • Conèixer i establir criteris danàlisi qualitatives i quantitatives per a la presa de decisions en qüestions estratègiques empresarials.
 • Incorporar habilitats per a liderar, motivar i coordinar equips de treball.

Alfonso Mas

Cocreador del programa

ALFONSO MAS

Amb més de 25 anys d'experiència en la direcció d'operacions, consultoria estratègica, formació, planificació i gestió d'equips; va estudiar el Grau en Direcció Hotelera pel CETT, un DESS a Gestió et Amenagement Touristiques et Hôteliers per la universitat Sophia-Antipolis de Niça i un Màster en direcció d'empreses per la UOC.

Actualment és Àrea Manager per a Compass Group i assessora tant grups hotelers com de restauració tant d'àmbit nacional com internacional.

Què estudiaràs al Màster

BLOC 1

LA IMPORTÀNCIA DE L'F&B AL SECTOR GASTRONÒMIC

El rol de directiu de F&B adquireix dia rere dia un paper més executiu i vinculat a l'estratègia; la gastronomia reclama agilitat i adaptació amb gran rapidesa de canvi davant de les circumstàncies i normatives on al mateix temps les últimes tendències van guanyant terreny. En aquest mòdul detallarem quines són qualitats que ha de tenir un director de F&B en el context actual i, alhora, definirem les tasques clau del seu exercici des d'un àmbit molt pràctic i conjugant-ho amb les últimes tendències i avenços tecnològics per assumir amb èxit qualsevol repte gastronòmic.

MODELS DE NEGOCI AL SECTOR GASTRONÒMIC I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ

Hi ha molts formats de negoci al sector gastronòmic com la restauració de marca, restauració organitzada, restauració comercial, de col·lectivitats, en hoteleria… etc. És una branca d'activitat que presenta una àmplia diversitat quant a vies de desenvolupament i creixement empresarial. Per això, és fonamental saber quins són els models de negoci i entendre quin rol juga el director de F&B en cadascun tenint en compte que cada model destaca per unes determinades característiques que el diferencien d'altres negocis similars.

D'altra banda, hem de saber que els hàbits de consum al sector de la restauració es van transformant, creant noves necessitats a què cal oferir solucions i respostes. L'objectiu principal d'aquest mòdul és transmetre aquesta diversitat i el paper que hi juga a cadascuna la figura del director de F&B, aportant eines clau per crear o adaptar projectes.

BLOC 2

ELS PROCESSOS I ESTANDARS A LA GESTIÓ DEL DEPARTAMENT DE FOOD & BEVERAGE

Un procés empresarial és un conjunt dactivitats i tasques relacionades que es duen a terme per obtenir un resultat; per exemple, produir un producte o servei que aporti valor a un client. Un director de F&B deu sempre i independentment del model de negoci que lideri o bé definir els processos o bé adaptar els ja existents. En aquest mòdul s'abasten els processos que s'han de treballar als punts clau per aconseguir sempre resultats òptims, ja sigui des de l'experiència client o de gestió operativa interna.

DEFINICIÓ DE PLANS DE SEGURETAT I ATENCIÓ AL COMENSAL

Normativa vigent en seguretat alimentària, higiene, neteja, bones pràctiques, traçabilitat, intolerància, al·lèrgies, prevenció de riscos, plagues, gestió de residus, responsabilitat mediambiental…etc. En aquest mòdul permetran a lalumnat tenir un coneixement ampli per traçar i vetllar el pla de seguretat amb sistemes dautocontrol tant per al client extern com intern.

BLOC 3

ESTRATÈGIES DE MARKETING I DIGITALITZACIÓ

Aquest mòdul s'enfoca com persones, valor i recursos es relacionen en el context de màrqueting i la comunicació en constant evolució conjugant i usant les noves eines de digitalització per al sector. Explora l'evolució de les tendències i les tecnologies, l'adaptació d'estratègies segons el perfil del consumidor i l'alineació d'avantatges competitius amb objectius estratègics de negoci.

L'ESTRATÈGIA DEL PRICING

L'objectiu d'aquest mòdul és que l'alumne sigui conscient de la rellevància d'adoptar una estratègia de preus adequada, ja que en depenen directament els ingressos que obtindrà el negoci. Les empreses sempre persegueixen obtenir la màxima compensació possible de la proposta de valor feta al client; ara bé, aquest objectiu s‟ha d‟assolir en coherència amb la resta de les eines de màrqueting id‟acord amb un comportament lícit i socialment ètic. Per dur a terme aquesta tasca, cal saber aplicar els diversos mètodes de fixació de preus, identificant els avantatges i els inconvenients de cadascun.

BLOC 4

CONTROL DE COSTOS, ESCANDALLS I APROVISIONAMENT

Aquest mòdul explora les eines i els coneixements necessaris per administrar correctament l'oferta gastronòmica d'un projecte gastronòmic. L'alumnat aprendrà a elaborar escandalls, traçar un pla d'aprovisionament eficient i analitzar la rendibilitat de l'oferta per prendre decisions basades en criteris sòlids.

ANÀLISI FINANCERA

Aquest mòdul aprofundeix en les eines i els coneixements necessaris per administrar eficaçment els aspectes financers i econòmics d'un projecte gastronòmic. L'alumnat aprendrà a elaborar pressupostos, controlar costos, avaluar la rendibilitat i prendre decisions estratègiques basades en dades financeres sòlides.

BLOC 5

HABILITATS PER LIDERAR I MOTIVAR EQUIPS

Aquest mòdul desenvolupa les habilitats de lideratge i gestió necessàries per tenir èxit a la indústria de la restauració. Aprofundeix la gestió de recursos, la resolució de problemes, la comunicació efectiva, la presa de decisions estratègiques i la creació d'un ambient de treball positiu i productiu. L'objectiu d'aquesta matèria és preparar l'alumnat per assumir el rol directiu d'un director de Food & Beverage que lideri amb èxit a la indústria de la restauració.

LA GESTIÓ DEL RECURS HUMÀ

Amb aquest mòdul, els alumnes aprendran a gestionar el servei de sala, barra i cuina de manera eficient. També descobrireu com crear experiències memorables per als clients analitzant models reeixits, i definirà bé els recursos necessaris a raó de la demanda vetllant per clients, equips i rendibilitat empresarial.

L'alumne tindrà l'opció d'escollir entre 2 TFM possibles: Desenvolupament d'un projecte mitjançant treballs en un mur que ens permeti la definició de plans de viabilitat en plantejament d'escenaris futurs: 

 • Desenvolupament i defensa d´un model de negoci de restauració de marca partint d´un model de restauració comercial individual. 
 • Desenvolupament d'un projecte de recerca i anàlisi d'estat d'un model de negoci de restauració de marca actual i traçar un pla de processos.

Per a qui és el Màster en Food & Beverage i Restauració de marca

 1. Professionals del sector que vulguin gestionar projectes de restauració organitzada, hotelera, comercial i col·lectiva
 2. Professionals que vulguin adquirir habilitats per dirigir departaments dalimentació i begudes.
 3. Graduats que es vulguin especialitzar en la restauració organitzada, hotelera, comercial i col·lectiva.

Procés d'admissió

L'objectiu fonamental del nostre procés d'admissió és assegurar la idoneïtat dels candidats/es. Tots els participants han d'obtenir el màxim profit d'aquesta experiència d'aprenentatge, a través d'un context en què sigui possible desenvolupar una relació a llarg termini amb companys/es de classe, professors/es i antics/es alumnes/ es.

 1. Valoració de condicions prèvies d'admissió
 2. Sol·licitud d'admissió
 3. Entrevista personal
 4. Lliurament documentació i carta de motivació
 5. Avaluació pel Comitè d'Admissions
 6. Matriculació

Matrícula

El màster de formació permanent en Food & Beverage i Restauració de marca té un preu de 11.200 €

El preu inclou:

 • Material acadèmic
 • Sessions i ponències d'experts
 • Serveis acadèmics
 • Emissió i enviament del títol
 • Carnet de l'estudiant | BCH Student Card
 • Informa't de les nostres facilitats de pagament.


Informa't de les nostres facilitats de pagament.

Sortides professionals

Director/a de F&B
Director/a d'operacions
Director/a de negocis de restauració organitzada
Gestor de compres d'aliments y begudes
Responsable en esdeveniments gastronòmics
Responsable de càtering
Especialista en desenvolupament de conceptes gastronòmics
Especialista en desenvolupament de conceptes gastronòmics
Consultor/a gastronòmic
Emprenedor/a de negocis relacionats amb l'hostaleria

 

Titulació del Màster

En acabar el programa amb èxit, podràs obtenir una DOBLE TITULACIÓ, per part de Barcelona Culinary Hub, Escola Superior de Gastronomia, així com pel nostre Partner Acadèmic, la Universitat de Barcelona (UB)
 
Rebràs:

 • Títol de Màster en, per Barcelona Culinary Hub
 • Títol de Màster en Formació Permanent per la Universitat de Barcelona, ​​si compliu els requisits d'accés per via universitària. En cas contrari, tindries accés per la via professional i rebràs un Diploma Superior Universitari per la Universitat de Barcelona.

Formació bonificable

Sí ets un/a professional en actiu, saps que la teva empresa té crèdit per a formar als/a les treballadors/es?

A través de La Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE).

Barcelona Culinary Hub és un centre acreditat com a entitat formadora en el registre d'entitats de la FUNDAE. Sol·licita informació per a conèixer els requisits per a poder sol·licitar la FORMACIÓ BONIFICADA.

 
Sol·licita Informació
Sexe
UNIVERSO ESTELAR S.L., tractarà les seves dades personals d'acord amb la seva sol·licitud per contactar i informar del programa seleccionat de cara a les seves dues properes convocatòries, podent contactar amb vostè a través de mitjans electrònics (WhatsApp i/o correu electrònic) i per mitjans telefònics, sent eliminats un cop facilitada aquesta informació i/o transcorregudes les citades convocatòries.

Podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta a UNIVERSO ESTELAR S.L. mitjançant l'apartat de Correus 221 de Barcelona, o remetent un correu electrònic a [email protected]. Així mateix, quan ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de protecció de dades.

Podrà posar-se en contacte amb el nostre delegat de Protecció de Dades mitjançant escrit adreçat a [email protected] o a Grupo Planeta, At.: Delegat de Protecció de Dades, Av. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.